E-Content Department of Physical Education

E-content developed by faculty- Department of Physical Education

                                                                                                                    (Note: Click on E Content to Open/Download)

 

 

 

Sr. No

Name of the Faculty

Name of Department

Class

Name of the Paper

Name of the Topic

E-Content Developed

 

 

Power point presentation topic wise (Topic

Name)

Notes (Topic/Paper Name)

Question Bank (Topic/paper Name)

1

Patil S R

Physical Education

 

         B.A.I

Paper no.1

 Introduction of phy.edu. & sports

शारीरिक शिक्षणाची ध्येय आणि उद्दिष्टे

 शारीरिक शिक्षणाची ध्येय आणि उद्दिष्टे 

       

           

          Yes

 

       

       Download

2

Patil S R

Physical Education

 

         B.A.I

Paper no.1 

Introduction of phy.edu. & sports

गोळा फेक

गोळा फेक

 

 

           Yes

 

            Download

3

Patil S R

Physical Education

 

         B.A.I

Paper no.1 

Introduction of phy.edu. & sports

कबड्डी

कबड्डी

 

 

          Yes

 

 

   Download

4

Patil S R

Physical Education

         

          B.A.I

Paper no.2 

introduction on of phy. edu. & sports

शारीरिक शिक्षणाचा पाया

शारीरिक शिक्षणाचा पाया

 

 

          Yes

 

 

    Download

5

Patil S R

Physical Education

                           B.A.I

Paper no.2 

introduction on of phy.edu. & sports

स्त्री व पुरुष यांच्यातील शारीरिक फरक

स्त्री व पुरुष यांच्यातील शारीरिक फरक

 

 

          Yes

 

 

    Download

6

Patil S R

Physical

Education

                             B.A.I

Paper no.2 

introduction on of phy.edu.&sports

समतोल आहार

समतोल आहार

 

 

          Yes

 

 

 Download


 

7

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.3 

History of Physical Education 

आशियाई क्रीडा स्पर्धा

आशियाई क्रीडा स्पर्धा

 

 

          Yes

 

 

Download

8

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.3 

History of Physical Education

      

    खो-खो

 

              

       खो-खो

 

 

 

          Yes

 

 

      Download

9

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.4 

Organization and administration of physical

Education & Sports

 

 

थाळीफेक

 

 

      थाळीफेक

 

 

          Yes

 

 

      Download

10

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.4 

Organization and administration of physical

Education & Sports

 

 

            सुर्यनस्कार

 

 

 

   सुर्यनस्कार

 

 

          Yes

 

 

Download

11

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.5 

History of Physical

Education

भारतातील शा.शिक्षणाचि वाढ व विकास

भारतातील शा.शिक्षणाचि वाढ व विकास

 

 

          Yes

 

 

    Download


 

12

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.5 

History of Physical

Education

 

महाराष्ट्रातील शा. शिक्षणाची वाढ व विकास

महाराष्ट्रातील शा. शिक्षणाची वाढ व विकास

 

 

          Yes

 

 

    Download

13

Patil S R

Physical Education

B.A. II

Paper no.5 

History of Physical

Education

भारतातील क्रीडा पुरस्कार

     भारतातील 

        क्रीडा 

       पुरस्कार

 

 

          Yes

 

 

Download

14

Patil S R

Physical

Education

B.A. II

Paper no.6 

Organization and administration of physical Education

& Sports

क्रिडांगणाची निगा व काळजी

क्रिडांगणाची निगा व काळजी

 

 

          Yes

 

 

Download

15

Patil S R

Physical

Education

B.A. II

Paper no.6 

Organization and administration of physical Education

& Sports

स्पर्धा व सामने

स्पर्धा व सामने

 

 

          Yes

 

 

Download

16

Patil S R

Physical

Education

B.A. II

Paper no.6 

Organization and administration of physical Education

& Sports

मैदानी खेळ व स्पर्धा

मैदानी खेळ व स्पर्धा

 

 

          Yes

 

 

Download